Activitati de raportare pentru beneficiar

Activitati de raportare pentru beneficiar


Raport privind actualizările legislative și impactul acestora asupra afacerii.
Pregătirea rapoartelor lunare asupra productiei centralei și asupra funcționalității managementului.
Analiza pieței de energie electrică și de certificate verzi.
Analiza rezultatelor comparativ cu obiectivele strategiei.