Certificate verzi

Certificate verzi


Gestionarea procesului de obținere a certificatelor verzi, inclusiv cererea pentru Transelectrica, pe baza procesuluiverbal de la operatorul de rețea (compararea și verificarea rapoartelor de producție trimise de la operatorul de rețea cu rapoartele de control de la distanță (analiza consumului de energie al centralei, energia reactivă produsă, energia generată de centrală).
Semnarea procesului-verbal de înregistrare a producției de la operatorul de rețea din zona în care centrala este localizată.
Redactarea anexei 1 care urmează să fie trimisă la Transelectrica.
Pregătirea și transmiterea către Transelectrica (OTS) a declarațiilor referitoare la producerea de E-RES pentru a avea recunoașterea certificatelor verzi.
Pregătirea și depunerea ofertelor de pe piață pentru certificate verzi si verificarea dacă tranzacția de vânzare a avut loc, verificarea pretului de inchidere al bursei de valori și numărul de certificate verzi vândute, transmiterea de instrucțiuni la contabilitate pentru emiterea de facturi (datele cumpărătorilor, persoane de contact, numărul de CV vândute și prețul).
Monitorizarea rezultatelor ofertelor de vanzare în OPCOM.
Pregatirea si transmiterea confirmarilor de incasare in urma tranzactiilor realizate pe pietele de certificate verzi.
Pregătirea și supravegherea procesului de facturare.
Elaborarea strategiei pentru vânzarea de certificate verzi pe OPCOM.
Raport privind vânzarea de certificate verzi (actualizarea centralizatoarelor) și comunicări cu privire la previziunile prețului si a posibilei revizuiri a strategiei de vânzare a certificatelor verzi.