Furnizare energie electrica – Drepturile si obligatiile consumatorilor

Drepturile si obligatiile consumatorilor

Drepturile consumatorului de energie electrica si gaze naturale:
• Dreptul de acces la retelele de energie electrica si gaze naturale;
• Dreptul de a consuma energie electrica si gaze naturale;
• Dreptul de a-si alege furnizorul de energie electrica si gaze naturale fara plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia;
• Dreptul de a fi informat în legatura cu conditiile generale de contractare, preturile si tarifele aplicabile, întreruperile programate în furnizarea gazelor naturale, etc.;
• Dreptul de a solicita furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
• Dreptul de acces la grupurile si sistemele de masurare;
• Dreptul de a solicita furnizorului sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si deranjamentelor survenite in retelele de energie electrica si gaze naturale;
• Dreptul de a fi despagubit pentru daunele provocate de catre furnizor.

Obligatiile consumatorului de energie electrica si gaze naturale:
• Obligatia de achita contravaloarea energiei electrice si a gazelor naturale consumate;
• Obligatia de a achita penalizari, în cazul nerespectarii contractului de furnizare, sanctiunile ulterioare putând consta în sistarea temporara a furnizarii ori rezilierea contractului de furnizare;
• Obligatia de a nu vinde energia electrica si gazele naturale achizitionate;
• Obligatia de a raspunde pentru daunele cauzate furnizorului;
• Obligatia de a obtine toate aprobarile legale prealabil efectuarii oricaror modificari a instalatiei de utilizare a energiei electrice sau a gazelor naturale;
• Obligatia de a informa, de îndata, furnizorul, la constatarea oricarei defectiuni în functionarea aparatului/sistemului de masurare sau a instalatiei de utilizare a energiei electrice ori a gazelor naturale;
• Obligatia consumatorului de energie electrica cu o putere instalata de cel putin 1.000 kVA de a prezenta prognoze orare de consum furnizorului cu care are relatii contractuale.