Furnizare energie electrica

SC ALIVE CAPITAL SRL detine licenta de furnizare energie electrica nr. ___/2016 si are dreptul sa desfasoare activitati de vanzare cumparare energie electrica, pe piata concurentiala.

furnizare_energie_electrica

Tranzactionarea Energiei Electrice

Deschiderea pieţelor de energie electrică a urmărit eliminarea monopolului natural şi a integrării pe verticală a sectorului energetic şi înlocuirea acestora cu mecanisme concurenţiale, care să ofere consumatorilor posibilitatea de a-şi alege în mod liber furnizorul.
 Pieţele de energie se cristalizează de regulă în jurul unui nucleu format din doi actori principali, şi anume operatorul de sistem – care asigură coordonarea tehnică a pieţei – respectiv bursa de energie – care asigură coordonarea pieţei la nivel comercial.
Acestui nucleu i se alătură ceilalţi actori ai pieţei: operatorii de transport şi distribuţie, producătorii, consumatorii şi furnizorii de energie electrică, ultimii acţionând ca intermediari între primii doi. O categorie aparte de furnizori o reprezintă cea a aşa-numiţilor agregatori, care cumpără sau vând energie din şi în sistem, în numele mai multor consumatori, de regulă mici consumatori casnici sau commerciali.

 Furnizorul de energie electrică are rolul de a asigura componenta comercială a legăturii între producători şi consumatori. Totodată, se introduce noţiunea de consumator eligibil (acel consumator care îşi poate alege furnizorul, negociind cu acesta preţul energiei), în opoziţie cu cea de consumator captiv (acel consumator care continuă să primească energie la preţuri reglementate, de la furnizorul special desemnat).

Pieţe concurenţiale de energie electrică

Pe piaţa de energie electrică din România tranzacţiile cu energie electrică între diferiţii participanţi la piaţă se desfăşoară pe două tipuri de pieţe:

• Piaţa reglementată, care funcţionează pe baza contractelor reglementate (cantităţi şi preţuri stabilite de reglementator, în speţă A.N.R.E) şi
• Piaţa concurenţială, care funcţionează după principiul cererii şi ofertei, pe baza legislaţiei elaborate de A.N.R.E. La rândul ei, piaţa concurenţială are alte componente, şi anume:
o Piaţa angro, pe care energia electrică este achiziţionată de furnizori de la producători sau de la alţi furnizori, în vederea revânzării sau consumului propriu, precum şi de operatorii de reţea în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic, respectiv
o Piaţa cu amănuntul, pe care energia electrică este achiziţionată de consumatorii finali sau agregatorii acestora, în vederea consumului propriu.
o Piaţa certificatelor verzi, care asigură tranzacţionarea certificatelor verzi în cadrul sistemului de cote obligatorii pentru promovarea energiei electrice din surse regenerabile.

Principalele instrumente folosite pentru tranzacţionarea energiei electrice pe piaţa concurenţială sunt următoarele:

• contracte bilaterale cu producătorii interni ale furnizorilor, încheiate în vederea asigurării consumului aferent consumatorilor eligibili;
• contracte de import ale producătorilor interni, pentru asigurarea obligaţiilor din contractele bilaterale
• contracte de import ale furnizorilor;
• contracte de export;
• contracte ale operatorilor de transport şi distribuţie în vederea prestării serviciului de transport şi serviciilor de sistem, respectiv a serviciului de distribuţie;
• tranzacţii pe piaţa spot, la preţul de închidere al pieţei
• tranzacţii pe piaţa certificatelor verzi;

 Pentru optimizarea portofoliului de contracte, in scopul de a echilibra balanta propriului portofoliu, S.C. ALIVE CAPITAL S.R.L. actioneaza prompt mentinand in permanenta eficenta operarilor pe pietele de energie electrica prin achizitionarea de energie electrica din mai multe surse. Avantajele astfel obtinute sunt :
 
-Preturi competitive;
-Modalitati de plata flexibile;
-Costuri scazute.”