Operation & Maintenance

Constructii

Întreținere de suprafață (tunsul ierbii, erbicide).
Întreținere stații transformatoare, porti, garduri.
Testarea prin eșantion aleatoriu a etanseitatii modulelor pe structura support.
Inspecție vizuală a integrității structurii de sprijin.
Inspecție vizuală a integrității panourilor fotovoltaice.

Constructii
Monitorizare

Monitorizare

Monitorizarea de la distanță a parametrilor cheie de performanță ai sistemului.
Monitorizarea erorilor de detecție și de transmisie.
Monitorizarea sistemului de control pentru producerea electricității.

Echipamente electrice

Întreținerea echipamentelor de joasă și medie tensiune (panouri solare, invertoare, tablouri electrice, posturi de transformare, etc.).
Întreținerea echipamentelor de joasă tensiune (sistem de alarma si supraveghere video).
Verificarea integritătii și menținerea clasei de protecție a tablourilor in paralel și in serie în santier.
Verificarea tensiunilor electrice de operare panouri in paralel si in serie.
Teste instrumentale și verificarea intervenției sistemelor de protecție tablourilor in serie si in paralel.
Verificarea etanșeitătii conexiunilor electrice
Verificarea funcționalitătii intrerupătoarelor.
Verificarea integritătii și controlul etanșeitătii conexiunilor electrice (suruburi, cleme, etc.).
Teste instrumentale și verificarea reacției intrerupătoarelor diferențiale automate.
Control al protecțiilor de interfață, circuitele de alarmă auxiliare și declanșatorul dispozitivelor de siguranță.
Testarea pe eșantion aleatoriu a conexiunilor între fiecare modul.

Echipamente electrice