Project Management

Activitati de raportare

Oferim sistenta in toate etapele de dezvoltare ready to build: obtinere Autorizatie de infiintare ANRE, faza de constructie, conract furnizare energie electrica pentru consum propriu, proces verbal de punere in functiune, inscriere in PRE –OD, regulament de exploatare, autorizatie de mediu (+ de gospodarire a apelor in cazul MHC-urilor), licenta de Producator, acreditare Certificate Verzi. In mod concret:

  • Intocmirm documentatia AI – ANRE
  • Coordonam relatiile contractori, subcontractori, furnizori, diriginte de santier, RTE, Inspectoratul de Stat in Constructii).
  • Participam la intocmirea proceselor verbale de finalizare a lucrarilor de constructii si a lucrarilor la linia electrica.
  • Asistenta in vederea incheierii contractului de furnizare energie eléctrica
  • Participare la procesul verbal de punere in functiune.
  • Inscriere in PRE-OD.
  • Consultanta si asistenta: Regulament de exploatare, Autorizatie de Gospodarire a apelor si Abonament de utilizare apa -in cazul MHC-urilor, Autorizatie mediu.
project management